User:Elcool/April1

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search

החזק את זה. שלוט בזה. וכפתורים, בואו, נראה אותכם מנקים את זה!

I. Hate. Sauerkraut!

Contents

[edit] קצת על עצמי

הרויקי:קופסאות משתמש
נהל
טבי
מל
STUFF
בוגר
WA
F!

שלום. שמי הוא א.ל. קול וזהו דף המשתמש שלי. אני גר ב ישראל בעיר בשם ראשון לציון. אני בן 18 שנה וברגע זה נמצא בכיתה י"ב. אני נראה כמו דנד גרג - יש לי שיער ארוך (בלונדיני) ודיי רזה, אבל עם משקפיים. אם הייתם שואלים אותי מה הסרטון או האימייל של סטרונג באד המועדפים עלי, הייתי צריך לענות כמו סטרונג באד בהעדפות אישיות: "אני אוהב את כולם!". בניגוד לזה, יש לי דמויות מועדפות. הן סטרונג סאד והפופסמית'. אם איי פעם שוחחתם איתי בערוץ ה-IRC, הייתם יודעים שאני מצטט את האתר המון, מלא יועים כמו "אלו היו מגבונים לחים!" לידועים יותר כמו "טמוב".

ראיתי את הומסטאר ראנר לראשונה כאשר הוא היה מקושר דרך פורום שהייתי חבר פה. הדבר הרשמי הראשון שראיתי היה הפתיח, אז פעם ראשונה פה?. משם אני חושב שעקבתי לערבודה טובה, אבל אני לא ממש זוכר. האימייל האחרון שהיה בזמנו היה או סרטון יפני או -דרקון. אני הייתי חבר ב.net עד ימיה האחרונים. הסטורית הויקי שלי חוזרת עוד לימי הטאבי הישן, כאשר הייתי משתמש קטן. אחרי שנה בערך של תרומות ניתנו לי זכויות הנהלה. עוד ויקי אשר אני מנהל הוא הויקי של וירד אל, וכמו כן יש לי ויקי קטן משלי בנמצא בחבויקי (עלול לכלול קללות).

תחומי העניין שלי חוץ מ-ה-כוכב-ר הם סדרות הטלוויזיה סאות' פארק, חוק וסדר, סמוראי ג'ק ועוד אנימציות. אני שמוע מוזיקה מאת "ווירד אל" יאנקוביק, דאוינצ'יס נוטבוק, הנשיאים של אמריקה, מופע הארנבות של דוקטור קספר ולהקות לא ידועות אחרות. אני קורא המון וובקומיקסים, רובם נמצאים ברשימה הזאתי ובמתישהו אני באמת אתחיל את הוובקומיק שלי בשם פתיתים אונליין. אני חבר במועדון בשם יפא ומר שגם להם עשיתי וויקי, אבל הוא נסגר. הוויקי של יפא ומר יעלה בשנית!

הערה למשתמשים אחרים ולמשתמש ה-IRC: אני עושה מה שניתן לקרוא, משמרת בית הקברות. אני עורך בשעות בהן ארצות הברית וקנדה נמצאים בשעות לילה. לפיכך, הזמנים היחידים שאני נמצא בהם בשביל שיחות מידיות ונתינת עזרה מידית הם בבקרים המוקדמים והלילות המאוחרים של אזורי הזמן המערביים.

א.ל. קול . Elcool (talk)(contribs)

[edit] מה הקטע עם השם?

[edit] משמעות השם

טוב, בואו נפרק אותו לגורמיו:

א.ל. קול
האות הראשונה של שמי הפרטינקודההאות הראשונה של שם משפחתינקודהרווחשם תואר מגלומאני

שימו לב שאין רווח בין א. ו-ל.. זהו בגלל ששמי הוא כמוני: אחד. בלי הפרדה.

[edit] האבולוציה של השם

 1. כיתה ו': א.ל. קול (השם המקורי)
 2. כיתה ז': א_ל_קול ( חשבון בהוטמייל. עכשיו סגור.)
 3. כיתה ח': אלקול(השינוי הזה הוחרך בגלל הגבלות בפורום.)
 4. כיתה ט': אלקול (אייסיקיו ועוד חשבונות פורומים.)
 5. כיתה י': אלקוליום(חשבתי שזה יהי שינוי מרענן. חשבון ג'ימייל.)
 6. כיתה י"א: א.ל. קול ממסדר אלקוליות לגדולה (שם מלא ורשמי. שומש באמאסאן מסנג'ר.)
 7. כיתה י"ב: א.ל. קול (בחזרה לשורשים.)

[edit] שימוש של השם

 • א.ל. קול: שמשתמש רשמי.
 • א.ל. קול ממסדר אלקוליות לגדולה: שם רשמי ושם אינטרנט.
 • אלקל: שם חברותי יותר ונוח יותר לרשום.

[edit] השם באנגלית

 • E.L. Cool: כמו א.ל קול.
 • Aleph Lamed Cool: קריאה פונטית של א.ל. קול.
 • Elcoolium of the Elcoolium Order of Greatness: כמו א.ל. קול ממסדר אלקוליות לגדולה.
 • Elcool: כמו אלקול.

הומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטא
רר
אנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרה
ומ
סטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטאר
רא
נרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהו
מס
טארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארר
אנ
רהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומ
סט
ארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטאררא
נר
הומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומס
טארר
אנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנ
רהומ
סטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסט
אררא
נרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנר
הומס
טארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטא
רראנ
רהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרה
ומסט
ארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטאר
ראנרהו
מסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהו
מסטארר
אנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארר
אנרהומ
סטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומ
סטאררא
נרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטאררא
נרהומס
טארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומס
טארראנ
רהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנ
רהומסטאר
ראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסט
ארראנרהו
מסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנר
הומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהומסטארראנרהו

Personal tools