Subtitles:sbemail138/pl

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Polish subtitles for space program. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="pl" file="sbemail138.swf" width="550" height="400">
<line start="16" end="87">
 <strongbad><em>(śpiewa)</em> Email to głos, co odzywa się, gdy dziewczę młode zapłacze...</strongbad>
</line>
<line start="90" end="146">
 <strongbad>D-d-d-d-"Drogi Strongbad, Czy Strongbadia ma własny program kosmiczny?"</strongbad>
</line>
<line start="149" end="185">
 <strongbad>"Gustowny dowcip <em>(kupka)</em>, Ryan Raleigh, Nie-Ciekawy."</strongbad>
</line>
<line start="190" end="220">
 <strongbad>A kto w dzisiejszych czasach <em>nie ma</em> własnego programu kosmicznego?</strongbad>
</line>
<line start="222" end="265">
 <strongbad>Czy nawet <em>włosi</em> czy coś nie mają teraz przypadkiem swojego?</strongbad>
</line>
<line start="268" end="289">
 <strongbad>Nasz nazywa się SBASAF.</strongbad>
</line>
<line start="291" end="335">
 <strongbad>Strong Badiańska Administracja Sreberek i Folii Aluminiowej.</strongbad>
</line>
<line start="337" end="355">
 <strongbad voiceover="voiceover">Problem tylko w tym, że<span style="visibility:hidden"> cały budżet poszedł na to wypasione logo...</span></strongbad>
</line>
<line start="355" end="385">
 <strongbad voiceover="voiceover">Problem tylko w tym, że cały budżet poszedł na to wypasione logo...</strongbad>
</line>
<line start="390" end="404">
 <strongbad voiceover="voiceover">...i na orientacyjny pokaz slajdów.</strongbad>
</line>
<line start="405" end="419">
 <strongbad voiceover="voiceover">...i na orientacyjny pokaz slajdów.</strongbad>
 <sfx>staromodny głos komputera</sfx>
</line>
<line start="433" end="522">
 <announcer voiceover="voiceover">SBASAF jest organizacją for-profit, zajmującą się oklejaniem pudełek folią aluminiową.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="523" end="523">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="524" end="527">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="528" end="582">
 <announcer voiceover="voiceover">Naszym celem jest wysłać 15 ziemskich dolarów w trasę powrotną</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="583" end="586">
 <announcer voiceover="voiceover">Naszym celem jest wysłać 15 ziemskich dolarów w trasę powrotną</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
 <sfx>biip!</sfx>
</line>
<line start="587" end="610">
 <announcer voiceover="voiceover">do najbliższych krawędzi kosmosu.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="611" end="615">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="616" end="620">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="621" end="682">
 <announcer voiceover="voiceover">Podczas gdy muskularnej załodze przybędzie zaledwie kilka godzin, ładunek, według naszego</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="683" end="686">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="687" end="692">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="693" end="743">
 <announcer voiceover="voiceover">mglistego pojęcia o teorii względności, postarzeje się do</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="744" end="745">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="746" end="750">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="751" end="752">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="753" end="772">
 <announcer voiceover="voiceover">wieku miliona dolarów.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="773" end="776">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="777" end="827">
 <announcer voiceover="voiceover">Kto mógłby być wystarczająco dobry w gry wideo, by wyruszyć na tak niebezpieczną misję?</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="828" end="829">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="830" end="863">
 <announcer voiceover="voiceover">Nikt inny, tylko międzynarodowy bulioner i bożyszcze kobiet</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="864" end="867">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="868" end="870">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="871" end="937">
 <announcer voiceover="voiceover">- Kapitan Gwiezdna Gęba. Generał Porucznik Kapitan Gęba wie, że prawdziwy klucz do sukcesu to...</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="938" end="991">
 <announcer voiceover="voiceover">...mieć tyle atrakcyjnych dziewcząt z lat 60, ile to możliwe, w swojej prezentacji.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="992" end="994">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="995" end="1028">
 <announcer voiceover="voiceover">O tak, dziewczyny!</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1029" end="1033">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1034" end="1035">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1036" end="1117">
 <announcer voiceover="voiceover">Patrzcie! To pokładowy mechanik, Harold "Klin" Coopmore! Przydałoby mu się trochę... zapiekanego sera.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1117" end="1188">
 <sfx>muzyka z sera</sfx>
</line>
<line start="1188" end="1192">
 <sfx>pisk płyty winylowej</sfx>
</line>
<line start="1193" end="1247">
 <announcer voiceover="voiceover">Krótkie włosy i krótsze rękawy to porządek dnia w naszej kontroli lotu.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1248" end="1310">
 <announcer voiceover="voiceover">A ty, Inżynierze Tedzie Averillu... w ogóle nie palisz odprężającego papierosa!</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1311" end="1316">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1317" end="1321">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1322" end="1360">
 <announcer voiceover="voiceover">Tak lepiej. Jeszcze tylko szklaneczka czegoś na wzmocnienie.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx> 
</line>
<line start="1361" end="1362">
 <span style="visibility:hidden"><announcer voiceover="voiceover">.</announcer></span>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1363" end="1367">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1368" end="1432">
 <announcer voiceover="voiceover">Jednostką flagową 30-statkowej floty SBASAF jest Dumny Anselmo.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1433" end="1522">
 <announcer voiceover="voiceover">Jako cud nowoczesnej techniki ze SBASAF, Dumny Anselmo został zbudowany w całości z tekturium.</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1523" end="1548">
 <announcer voiceover="voiceover">Kiedy nadejdzie wreszcie dzień odlotu,</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1549" end="1621">
 <announcer voiceover="voiceover">...czy dołączysz do naszych dziewczyn z lat 60, by życzyć Klinowi i Gwiezdnej Gębie bezpiecznego lotu? A jeśli nie...</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1622" end="1627">
 <sfx>biip!</sfx>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1628" end="1645">
 <announcer voiceover="voiceover">...to czemu?</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="1646" end="1674">
 <strongbad>Argrgrgrgrgrgr! <span style="visibility: hidden">Musimy... prześcignąć... siłę... Ziemi....</span></strongbad>
</line>
<line start="1675" end="1686">
 <strongbad>Argrgrgrgrgrgr! Musimy... <span style="visibility: hidden">prześcignąć... siłę... Ziemi....</span></strongbad>
</line>
<line start="1687" end="1699">
 <strongbad>Argrgrgrgrgrgr! Musimy... prześcignąć... <span style="visibility: hidden">siłę... Ziemi....</span></strongbad>
</line>
<line start="1700" end="1710">
 <strongbad>Argrgrgrgrgrgr! Musimy... prześcignąć... siłę... <span style="visibility: hidden">Ziemi....</span></strongbad>
</line>
<line start="1711" end="1731">
 <strongbad>Argrgrgrgrgrgr! Musimy... prześcignąć... siłę... Ziemi....</strongbad>
</line>
<line start="1732" end="1760">
 <strongbad>Klin, dopal z dopalaczy!</strongbad>
</line>
<line start="1761" end="1778">
 <thecheat>odgłosy napiętego Cheata</thecheat>
</line>
<line start="1783" end="1789">
 <thecheat sfx="very yes">klik!</thecheat>
</line>
<line start="1791" end="1810">
 <sfx>efekt dźwiękowy dopalaczy</sfx>
</line>
<line start="1811" end="1817">
 <sfx>Łup!</sfx>
</line>
<line start="1818" end="1850">
 <strongbad>Och... dotarliśmy na orbitę.</strongbad>
</line>
<line start="1851" end="1866">
 <strongbad>Ekhem. <span style="visibility: hidden"><em>Och,</em>, dotarliśmy <em>na orbitę</em>.</span></strongbad>
</line>
<line start="1867" end="1901">
 <strongbad>Ekhem. <em>Och</em>, dotarliśmy <em>na orbitę</em>.</strongbad>
</line>
<line start="1902" end="1919">
 <strongmad voiceover="voiceover">Oj...</strongmad>
</line>
<line start="1920" end="1995">
 <strongbad>Według moich <em>lalkuklacji</em>, nasz drogocenny ładunek już powinien być już wart 50 dolców!</strongbad>
</line>
<line start="1996" end="2021">
 <thecheat>odłosy Cheata</thecheat>
</line>
<line start="2022" end="2042">
 <strongbad voiceover="voiceover">A tak.</strongbad>
</line>
<line start="2043" end="2091">
 <strongbad>Drogocenny ładunek poszedł na płytę z efektami dźwiękowymi.</strongbad>
</line>
<line start="2092" end="2134">
 <strongbad>Dobra, to chociaż posłuchajmy "ciała spadającego ze schodów".</strongbad>
</line>
<line start="2135" end="2152">
 <thecheat>odgłosy Cheata wyrażające zgodę</thecheat>
</line>
<line start="2153" end="2158">
 <thecheat sfx="very yes">klik!</thecheat>
</line>
<line start="2159" end="2219">
 <sfx>efekty dźwiękowe ciała spadającego ze schodów</sfx>
</line>
<line start="2220" end="2255">
 <homestar>Rany! Goście! Potrzebuję pomocy z tym swetrem!</homestar>
</line>
<line start="2256" end="2291">
 <strongbad>Zmutowana mrówka z Satriani 5!</strongbad>
</line>
<line start="2292" end="2314">
 <strongbad>Klin! Wal w niego wszystkim, co mamy</strongbad>
</line>
<line start="2316" end="2359">
 <sfx>efekty dźwiękowe miotaczy laserowych</sfx>
</line>
<line start="2376" end="2379">
 <thecheat>głos Cheata</thecheat>
</line>
<line start="2380" end="2382">
 <thecheat>głos Cheata</thecheat>
 <sfx>łup!</sfx>
</line>
<line start="2383" end="2384">
 <homestar>Aaa!<span style="visibility:hidden"> Wiedziałem, że powinienem był poprosić włoski program.</span></homestar>
 <sfx>whack!</sfx>
</line>
<line start="2385" end="2389">
 <homestar>Aaa!<span style="visibility:hidden"> Wiedziałem, że powinienem był poprosić włoski program.</span></homestar>
</line>
<line start="2390" end="2430">
 <homestar>Aaa! Wiedziałem, że powinienem był poprosić włoski program.</homestar>
</line>
<line start="2431" end="2474">
 <strongbad>Dobra robota, Klin. Kolejna zakończona powodzeniem misja...</strongbad>
</line>
<line start="2475" end="2511">
 <strongbad><em>(śpiewa)</em> Kapitana Gwiezdnej Gęby!</strongbad>
 <sfx>muzyka podobna do gry wideo</sfx>
</line>
<line start="2512" end="2548">
 <strongbad>Udawanego obrońcy galaktyki!</strongbad>
 <sfx>muzyka podobna do gry wideo</sfx>
</line>
<line start="2549" end="2610">
 <strongbad>Tego, co to wypija kosmiczne koktajle z tymi dziewczynami z lat 60!</strongbad>
 <sfx>muzyka podobna do gry wideo</sfx>
</line>
<line start="2611" end="2614">
 <span style="visibility:hidden"><strongbad>.</strongbad></span>
 <sfx>muzyka podobna do gry wideo</sfx>
</line>
<line start="2615" end="2656">
 <strongbad>Chwila, gdzie się podziały dziewczyny z lat 60?</strongbad>
 <sfx>muzyka podobna do gry wideo</sfx>
</line>
<line start="2661" end="2688">
 <kingoftown>Ja jestem w swoich latach 60!</kingoftown>
</line>
<line start="2689" end="2702">
 <thepaper>Priiiou!</thepaper>
</line>
<line start="2704" end="2730">
 <strongbad>Dziennik Kapitana Gwiednej Gęby: </strongbad>
 <sfx>Głos z efektem echa. Efekty dźwiękowe komputera z lat 60</sfx>
</line>
<line start="2730" end="2818">
 <strongbad>Skończyło się paliwo w napędzie na ocet i proszek do pieczenia. Stoimy w Sektorze Impellitteri. </strongbad>
 <sfx>Głos z efektem echa. Efekty dźwiękowe komputera z lat 60</sfx>
</line>
<line start="2818" end="2847">
 <strongbad>Wszędzie kosmiczny złom i odłamki. </strongbad>
 <sfx>Głos z efektem echa. Efekty dźwiękowe komputera z lat 60</sfx>
</line>
<line start="2847" end="2875">
 <strongbad>W takich chwilach zastanawiam się, czy ludzkość-</strongbad>
 <sfx>Głos z efektem echa. Efekty dźwiękowe komputera z lat 60</sfx>
</line>
<line start="2876" end="2880">
 <strongbad>Głos z efektem echa. Efekty dźwiękowe komputera z lat 60</strongbad>
 <sfx>biip!</sfx>
</line>
<line start="2880" end="3017">
 <sfx>muzyka z sera</sfx>
</line>
<line start="3023" end="3105">
 <announcer voiceover="voiceover">...czy dołączysz do naszych dziewczyn z lat 60, by życzyć Klinowi i Gwiezdnej Gębie bezpiecznego lotu? A jeśli nie...</announcer>
 <sfx volume="0.8">muzyka z prezentacji</sfx>
</line>
<line start="3106" end="3117">
 <announcer>...to czemu?</announcer>
</line>
<line start="3118" end="3150">
 <coachz>Mówiłeś, że będę mógł siusiać do słoiczka!</coachz>
</line>
<line start="3151" end="3187">
 <strongbad>W swoim czasie, Kadecie Z. W swoim czasie.</strongbad>
</line>
<line start="3188" end="3224">
 <coachz>A, będę miał "swój czas!" To jeszcze lepiej.</coachz>
</line>
</transcript>
Personal tools