Subtitles:sbemail25/tr

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Turkish subtitles for super powers. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<transcript xml:lang="en-us" width="550" height="400">
<line start="16" end="60" speaker="strongbad">Strong Bad Email canlı stüdyo seyircisinden önce çekilmiştir.</line>
<line start="60" end="120" speaker="strongbad">"Kafanın önünde mavi elmas gibi duran şey bütün süper güçlerinin kaynağı mı?"</line>
<line start="120" end="147" speaker="strongbad">"Yoksa sırf dekor amaçlı mı?"</line>
<line start="147" end="173" speaker="strongbad">"Aaron C."</line>
<line start="173" end="220" speaker="strongbad">Şey, öyle bişey Aaron. Ama bak, sadece tek güç var.</line>
<line start="220" end="258" speaker="strongbad">Yine de oldukça süper. İzle de gör.</line>
<line start="280" end="365">
     <strongbad sfx="sfx">derin derin homurdanır</strongbad>
     <sfx sfx="sfx">Hafif ton; aşamalı hız kazanıyor</sfx>
</line>
<line start="365" end="376">
    <strongbad>G-aaaah...</strongbad>
    <sfx sfx="sfx">Kapak sesi ve düşüşü</sfx>
</line>
<line start="390" end="460" speaker="strongbad">Yani, bu böyle. Aşırı da olmaz ama kadınları kalbinden vuracağını hayal edebilirsin.</line>
<line start="460" end="500" speaker="strongbad">Ve bugüne dek bunun Soğuklarda işe yaradığını gördüm.</line>
<line start="500" end="527" speaker="strongbad">Ama gel de bir düşün...</line>
<line start="527" end="539" speaker="sfx">gıcırtı sesi</line>
<line start="539" end="596" speaker="coachz">Ah, kesinlikle derim ki bu sadece dar şortun bir sonucu.</line>
<line start="596" end="636" speaker="homestar">Oooohh, dar şoooort!</line>
<line start="644" end="662" speaker="homestar">Ah!</line>
<line start="662" end="697" speaker="homestar">Bunun için kusura bakma. Nerde kalmıştık?</line>
<line start="697" end="718" speaker="coachz">En dar şort.</line>
<line start="718" end="758" speaker="homestar">Ah evet evet. Dar şort.</line>
<line start="758" end="781" speaker="homestar">Ulan?</line>
<line start="781" end="804" speaker="coachz">İyi misin, Homestar?</line>
<line start="804" end="845" speaker="homestar">Bilmiyorum. Kafam mı büyüyor?</line>
<line start="845" end="860" speaker="thepaper">Preeeeow!</line>
<line start="882" end="938" speaker="coachz">Bir kez daha, dar şorttaki suçlamaya dört köşeli değiniyorum.</line>
</transcript>
Personal tools