Subtitles:sbemail180/tr

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Turkish subtitles for slumber party. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="tr" file="sbemail180.swf" width="550" height="400">
<line start="15" end="80" speaker="strongbad">Gary... Umarım bu emailin sahibi Gary...</line>
<line start="81" end="97" speaker="strongbad">Hah! Aw...</line>
<line start="98" end="110" speaker="strongbad">"Sevgili Strong Bad,</line>
<line start="111" end="160" speaker="strongbad">"Bir uyku partisine katıldım ve zavallı bir Uno oyunundan başka hiçbir şey yoktu.</line>
<line start="161" end="215" speaker="strongbad">"Sana sorarım, uyku partilerinin hangilerine katılmalı veya boşvermeli?</line>
<line start="216" end="256" speaker="strongbad">"İçtenlikle, Thomas O. yeri: ne-ye".</line>
<line start="257" end="352" speaker="strongbad">Sadece bu senle Uno mu? Yani, başka kişiler veya uyku tulumları veya yaş sınırı olan filmler değil?</line><line start="353" end="440" speaker="strongbad">Uh, sen galiba bunu geçmiş olmalısın. Aile kart oyunlarının en kötü uyku partilerini ağırlamasıyla adı çıkmıştır.</line>
<line start="474" end="519" speaker="strongbad"><i>(tekdüze)</i> Beni davet ettiğin için sağol, Skip-Bo.</line>
<line start="524" end="587" speaker="strongbad">Fakat senin karbon bazlı bir yaşam biçimiyle bir uyku partisine katıldığını söyleyelim.</line>
<line start="588" end="637" speaker="strongbad">Bakmak istediğin ilk şey ev sahibinin popülerliği.</line>
<line start="638" end="735" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">Kıyakherif Kanunu'na göre, ev sahibinin popülerliği, onların evinde eğlenebildiğin miktarla ters orantılıdır.</line>
<line start="736" end="854" speaker="strongbad">Kaybedecek hiçbir şeyin yok! İstediğin yeri paramparça edebilirsin ve istediğin bütün kardeşlerini altüst edebilirsin. Bu her zaman oraya geri dönmek gibi değildir.</line>
<line start="855" end="903" speaker="homestar">Bu aile kart oyunun adını yeniden söyler misin, Strong Bad?</line>
<line start="904" end="953" speaker="strongbad">Buna Yük-Hamalını-Bul oyunu denir. Daha önce oynamadın mı?</line>
<line start="954" end="1020" speaker="homestar">Hayır. Yük-Hamalını-Bul, Yatak Baltası, bunları oynadığımızı hiç duymadım.</line>
<line start="1021" end="1038" speaker="sfx">küt!</line>
<line start="1039" end="1138" speaker="strongbad">Popüler olmayan çocukların babaları kesinlikle hala video oyunu oynuyorlar, bu yüzden deneyelim ve Yetişkinler İçin Y başlıklarının yerini öğrenelim.</line>
<line start="1139" end="1161" speaker="strongbad">Whoa! İkramiye!</line>
<line start="1162" end="1174" speaker="strongbad">Kanı Kolay Dinmez,</line>
<line start="1175" end="1195" speaker="strongbad">Yara Kabuğu Savaşları,</line>
<line start="1213" end="1229" speaker="strongbad">Kabarcıkayaledi?</line>
<line start="1230" end="1260" speaker="strongbad">Bu şeylerin çoğu marketten çıkarılmış!</line>
Bunlar yaş sınırlı. Biz yalnızca Alkış Partisi'ni oynamaya izinliyiz.</line>
<line start="1314" end="1346" speaker="sfx">clap! clap! clap!</line>
<line start="1347" end="1370"><text><!-- Tam yuvarlan!! --></text><sfx>music</sfx></line>
<line start="1371" end="1389" speaker="sfx">alkışlar</line>
<line start="1390" end="1445" speaker="strongbad">Bir uyku partisine giderken hesaba katılacak sonraki şey menü.</line>
<line start="1446" end="1478" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">Tipik uyku partisi ücreti şunları da dahil eder,</line>
<line start="1479" end="1499" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">altı üyenin parti aidatı,</line>
<line start="1500" end="1530" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">aşırı bir pizza miktarı,</line>
<line start="1531" end="1595" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">ve en azından yaralayıcı şişini yapmak için Skittles ve kırmızı kremalı soda yeter.</line>
<line start="1596" end="1660" speaker="strongbad" voiceover="this_is">Fakat eğer oraya gidersen, ve onlar, şöyle, bir masada bir yemek yemek gibi, ve onların servisi, şöyl...</line>
<line start="1661" end="1703" speaker="strongbad">Bir tavuk... kızartması gibi mi? </line>
<line start="1704" end="1739" speaker="strongbad">Biraz da... salata... </line>
<line start="1740" end="1790" speaker="strongbad">and a... glass of milk? To drink?</line>
<line start="1791" end="1861" speaker="strongbad" voiceover="voiceover">You better start running! Because that family must have some serious health problems.</line>
<line start="1881" end="1987" speaker="strongbad">But if you're looking for a guaranteed good time, you need to get invited to an OLDER KID'S slumber party. Anything goes at those things!</line>
<line start="1988" end="2027" speaker="bubs">My cousin Louis, he's dead. My cousin Harold, he's dead.</line>
<line start="2028" end="2056"><bubs>My cousin Louis, he's dead. My cousin Harold, he's dead.</bubs><coachz>And my back still hurts. And my knees still hurt. And my head still hurts.</coachz></line>
<line start="2057" end="2092"><bubs>My cousin Louis, he's dead. My cousin Harold, he's dead.</bubs><coachz>And my back still hurts. And my knees still hurt. And my head still hurts.</coachz><kingoftown>Government ain't right! Government ain't right!</kingoftown></line>
<line start="2093" end="2162" speaker="bubs">So my escrow carried over into my lumbago, but then my sciatica started acting up.</line>
<line start="2163" end="2234" speaker="strongbad">Uh, can you guys start using some words that were invented after the year nineteen-oh-zero?</line>
<line start="2235" end="2311" speaker="kingoftown">Come now, young whipper-snapper. My fellows and I were just about to start playing at games of chance.</line>
<line start="2312" end="2357" speaker="strongbad">Lemme guess. That doesn't include Bed Axe.</line>
<line start="2358" end="2416" speaker="strongbad">Uh, you might wanna put a cap on what you define as "older kids."</line>
<line start="2417" end="2502" speaker="strongbad">Other than that, you can always look forward to endlessly ridiculing the kid that got picked up early 'cause he misses his mom.</line>
<line start="2503" end="2548" speaker="strongbad">Strong Sad used to do that when we'd have slumber parties in our own basement!</line>
<line start="2549" end="2573" speaker="strongsad">That only happened once!</line>
<line start="2574" end="2590" speaker="strongbad">Uh-huh...</line>
<line start="2591" end="2605" speaker="strongsad">A week...</line>
<line start="2606" end="2621" speaker="strongbad">Keep going.</line>
<line start="2622" end="2647" speaker="strongsad">For ten years...</line>
<line start="2648" end="2664" speaker="strongbad">There you go!</line>
<line start="2665" end="2793" speaker="strongbad">Oh, and one more thing: If your jim-jams happen to be a, oh, I dunno, long V-neck undershirt with a pair of questionable tighty-whities underneath,</line>
<line start="2794" end="2825" speaker="strongbad">maybe don't wear those to the slumber party.</line>
<line start="2826" end="2848" speaker="strongbad">Don't ask me how I know this.</line>
<line start="2849" end="2902" speaker="strongbad">Please, PLEASE, DON'T ASK ME HOW I KNOW THIS.</line>
<line start="2903" end="2919" speaker="strongsad" voiceover="voiceover">How do you know that?</line>
<line start="2920" end="2970" speaker="strongbad">Oh, that's it! Allow me to relieve you of that located shoulder!</line>
<line start="2971" end="2999"><strongbad>Yah!</strongbad><strongsad sfx="sfx">screams</strongsad></line>
<line start="3000" end="3031" speaker="newpaper">shuffling noises</line>
<line start="3041" end="3082" speaker="homestar">Party! Slumber party!</line>
<line start="3083" end="3132" speaker="homestar">Listen to some Sade at my slumber party!</line>
<line start="3134" end="3135"><text><!-- Clapping Party</text><text>Press Here to Clap --></text></line>
<line start="3147" end="3160" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3168" end="3181" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3189" end="3201" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3202" end="3225"><text><!-- Round clear!! --></text><sfx>music</sfx></line>
<line start="3226" end="3238" speaker="sfx">claps</line>
<line start="3257" end="3269" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3278" end="3290" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3299" end="3314" speaker="sfx">clap!</line>
<line start="3315" end="3347"><text><!-- You Unlocked Blistergeist Mode!!! --></text><sfx>music</sfx></line>
<line start="3360" end="3380" speaker="sfx">chainsaw sounds</line>
<line start="3381" end="3407"><sfx>chainsaw sounds</sfx><sfx>squish! slash!</sfx></line>
</transcript>
Personal tools