Subtitles:vcr hs/nl

From Homestar Runner Wiki

Revision as of 15:34, 9 May 2015 by DEIDATVM (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Dutch subtitles for Homestar Runner's Character Video. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="en-us" width="550" height="400">
 <line start="44" end="109" speaker="homestar">Oh, hallo. Gegroet, een en iedereen. Welkom bij mij.</line>
 <line start="112" end="134" speaker="homestar">Homestar.</line>
 <line start="143" end="165" speaker="homestar">Runner.</line>
 <line start="173" end="185" speaker="homestar">Homestar Runner.</line>
 <line start="193" end="241" speaker="homestar">Ummmm... wat nog meer? Ik hou de show hier een beetje draaiende.</line>
 <line start="248" end="276"><homestar>Ik date de enige meid, en heb de enige propellerpet...</homestar></line>
 <line start="277" end="290"><homestar>Ik date de enige meid, en heb de enige propellerpet...</homestar><sfx>draaigeluiden</sfx></line>
 <line start="291" end="351" speaker="homestar">En ik kan rennen, springen en schop het sneltste, hoogste en zoals niemands' zaken.</line>
 <line start="362" end="444" speaker="homestar">Als ik één woord moest kiezen om mezelf te omschrijven zou dat waarschijnlijk zijn... Fluffy Puff Marshmellows...</line>
 <line start="456" end="488" speaker="homestar">...of Homestar. 't Een of het ander.</line>
 <line start="497" end="504" speaker="homestar">Ze passen allebei.</line>
 <line start="513" end="530" speaker="strongbad">Vergeet sufferd niet.</line>
 <line start="536" end="551" speaker="strongbad">Vergeet dombo niet.</line>
 <line start="555" end="595" speaker="strongbad">Vergeet... Uh, Lionel Richie niet.</line>
 <line start="605" end="615" speaker="homestar">Ja, die ook.</line>
 <line start="624" end="638" speaker="homestar">Dat is ook een goeie.</line>
 <line start="653" end="681" speaker="homestar">Verder, ik zie er goed uit in 't rood.</line>
 <line start="692" end="727" speaker="homestar">Moet je zien, Kontdans, kontdans!</line>
</transcript>
Personal tools