Subtitles:sbemail17/tr

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Turkish subtitles for studying. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="tr" file="sbemail17.swf" width="550" height="400">
 <line start="19" end="57" speaker="strongbad">Ohh! Elektronik posta!</line>
 <line start="63" end="80" speaker="strongbad">"Sevgili Strong Bad,"</line>
 <line start="80" end="128" speaker="strongbad">"Kız arkadaşım gerçekten sinir bozucu, çünkü ne zaman çalışmaya başlasam beni çağırıyor."</line>
 <line start="128" end="140" speaker="strongbad">"Ne yapmalıyım?"</line>
 <line start="141" end="165" speaker="strongbad">"Bokunla kal, Roy"</line>
 <line start="167" end="209" speaker="strongbad">Oh, şey! Sanırım senin için küçük bir tavsiyem var, Roy.</line>
 <line start="216" end="257" speaker="strongbad" volume="1.4">Kitabı kapa ve bir inek gibi çalışmayı kes!!!!!!!</line>
 <line start="260" end="295" speaker="strongbad">Yani, bu kız besbelli senin için ateşli ulan.</line>
 <line start="295" end="317" speaker="strongbad">Niye sana seslendiğini sanıyorsun?</line>
 <line start="317" end="392" speaker="strongbad">Yani, burda potansiyel oldun, birinci, ikinci, hatta ve hatta üçüncü düzeye ulaşmak için.</line>
 <line start="392" end="459" speaker="strongbad">Şöyle; "Bu Kitap Birinci, İkinci, Hatta ve Hatta Üçüncü Düzeyden Daha İyi" adlı kitabı çalışmadıkça,</line>
 <line start="459" end="508" speaker="strongbad">Ben sana kız arkadaşının evine onu mümkün olduunca çabuk saklamanı öneriyorum, dostum!</line>
 <line start="510" end="550" speaker="strongbad">Ve ayrıca, o kitabın bir kopyasını bana gönder. Çünki kulağa güzel geliyor.</line>
 <line start="554" end="575" speaker="strongbad">Biliyorsun... kaşı onu.</line>
 <line start="580" end="598" speaker="strongbad">Çalışmaya devam et Roy,</line>
 <line start="598" end="628" speaker="strongbad">Ben kız arkadaşının evine gidiyorum.</line>
 <line start="636" end="658" speaker="sfx" volume="0.8">adımlar</line>
 <line start="744" end="771" speaker="sfx" volume="0.8">adımlar</line>
 <line start="781" end="805" speaker="strongbad">Ee, unuttum.</line>
 <line start="805" end="836" speaker="strongbad">İsmini veya yaşadığı yeri bilmiyorum,</line>
 <line start="844" end="870" speaker="strongbad">fakat kız arkadaşın hala beni seviyor, Roy.</line>
 <line start="870" end="886" speaker="thepaper">Preeeow!</line>
</transcript>
Personal tools