Subtitles:stinkoturkey/nl

From Homestar Runner Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Correct subtitle formatting? Pom Pom loves correct subtitle formatting.)
m (minor fixes)
 
(includes 4 intermediate revisions)
Line 3: Line 3:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="en-us" file="stinkoturkey.swf" width="550" height="400">
<transcript xml:lang="en-us" file="stinkoturkey.swf" width="550" height="400">
-
   <line start="24" end="30" speaker="stinkoman">Heer. <span style="visibility:hidden">Ah! Heedjee. Goe? Ah!</span></line>
+
   <line start="24" end="30" speaker="stinkoman">Heer. <span style="visibility:hidden">Ah! Heejee. Goe? Ah!</span></line>
-
   <line start="31" end="38" speaker="stinkoman">Heer. Ah! <span style="visibility:hidden">Heedjee. Goe? Ah!</span></line>
+
   <line start="31" end="38" speaker="stinkoman">Heer. Ah! <span style="visibility:hidden">Heejee. Goe? Ah!</span></line>
-
   <line start="39" end="48" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heedjee. <span style="visibility:hidden">Goe? Ah!</span></line>
+
   <line start="39" end="48" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. <span style="visibility:hidden">Goe? Ah!</span></line>
   <line start="49" end="56" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? <span style="visibility:hidden">Ah!</span></line>
   <line start="49" end="56" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? <span style="visibility:hidden">Ah!</span></line>
   <line start="57" end="69" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? Ah!</line>
   <line start="57" end="69" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? Ah!</line>
-
   <line start="70" end="113" speaker="oneup">Hey, Stinkoman, wat denk je dat je aan het doen bent?</line>
+
   <line start="70" end="113" speaker="oneup">Hee, Stinkoman, wat denk je dat je aan het doen bent?</line>
-
   <line start="114" end="151" speaker="stinkoman">Ga weg, ik ben iets aan het doen!!</line>
+
   <line start="114" end="151" speaker="stinkoman">Ga weg, ik ben iets aan het doen!</line>
-
   <line start="152" end="161" speaker="oneup" sfx="sfx">Bloos</line>
+
   <line start="152" end="161" speaker="oneup" sfx="sfx">bloos</line>
   <line start="162" end="179" speaker="oneup">Um, ja. <span style="visibility:hidden">Maar wat is het dat je aan het doen bent?</span></line>
   <line start="162" end="179" speaker="oneup">Um, ja. <span style="visibility:hidden">Maar wat is het dat je aan het doen bent?</span></line>
   <line start="180" end="205" speaker="oneup">Um, ja. Maar wat is het dat je aan het doen bent?</line>
   <line start="180" end="205" speaker="oneup">Um, ja. Maar wat is het dat je aan het doen bent?</line>
-
   <line start="206" end="243" speaker="stinkoman">Kun je dat niet zien mijn goede man? I'm giving thanks!</line>
+
   <line start="206" end="243" speaker="stinkoman">Kun je dat niet zien mijn vriend? Ik geef dank!</line>
   <line start="244" end="252" speaker="sfx">shing!</line>
   <line start="244" end="252" speaker="sfx">shing!</line>
-
   <line start="253" end="262" speaker="oneup">Oh... <span style="visibility:hidden">omdat het er uit ziet alsof je een tractor aan het maken bent!</span></line>
+
   <line start="253" end="262" speaker="oneup">Oh... <span style="visibility:hidden">omdat het er uit ziet alsof je een tractor aan het bouwen bent!</span></line>
-
   <line start="263" end="301" speaker="oneup">Oh... because it looks like you're building a tractor!</line>
+
   <line start="263" end="301" speaker="oneup">Oh... omdat het er uit ziet alsof je een tractor aan het bouwen bent!</line>
-
   <line start="302" end="319" speaker="stinkoman">Shows how much you know!</line>
+
   <line start="302" end="319" speaker="stinkoman">Alsof jij zoveel weet!</line>
-
   <line start="320" end="349" speaker="stinkoman">Now watch me give thanks to these crops!</line>
+
   <line start="320" end="349" speaker="stinkoman">Kijk nu hoe ik dank geef aan deze kroppen!</line>
-
   <line start="350" end="362" speaker="sfx">rummaging noise</line>
+
   <line start="350" end="362" speaker="sfx">geluid</line>
   <line start="363" end="373" speaker="sfx">ding</line>
   <line start="363" end="373" speaker="sfx">ding</line>
   <line start="374" end="379" speaker="stinkoman">Ha!</line>
   <line start="374" end="379" speaker="stinkoman">Ha!</line>
-
   <line start="380" end="389" speaker="sfx">spinning noise</line>
+
   <line start="380" end="389" speaker="sfx">draaigeluid</line>
   <line start="390" end="397" speaker="stinkoman">Ha!</line>
   <line start="390" end="397" speaker="stinkoman">Ha!</line>
-
   <line start="398" end="404" speaker="sfx">thud</line>
+
   <line start="398" end="404" speaker="sfx">bonk</line>
-
   <line start="405" end="433" speaker="sfx">tractor start-up</line>
+
   <line start="405" end="433" speaker="sfx">tractor start</line>
-
   <line start="434" end="460" speaker="oneup">That's not how you give tha-ha-ha-hanks!</line>
+
   <line start="434" end="460" speaker="oneup">Dat is niet hoe je dank gee-he-he-he-heeft!</line>
-
   <line start="461" end="469" speaker="oneup" sfx="sfx">blush</line>
+
   <line start="461" end="469" speaker="oneup" sfx="sfx">bloos</line>
-
   <line start="470" end="502" speaker="stinkoman">Oh yeah, talking-to-me-extraordinaire?</line>
+
   <line start="470" end="502" speaker="stinkoman">Oh ja, praat-tegen-mij-extraordinaire?</line>
-
   <line start="503" end="518" speaker="stinkoman">If you're so smart,</line>
+
   <line start="503" end="518" speaker="stinkoman">Als jij zo slim bent,</line>
-
   <line start="519" end="569" speaker="stinkoman">why don't YOU show me how to give thanks without the use of farm equipment?</line>
+
   <line start="519" end="569" speaker="stinkoman">waarom laat jij mij niet zien hoe je dank geeft zonder het gebruik van boerderijgereedschap?</line>
-
   <line start="570" end="598" speaker="oneup">Okay. Pan Pan?</line>
+
   <line start="570" end="598" speaker="oneup">Okee. Pan Pan?</line>
   <line start="599" end="611" speaker="sfx">gong</line>
   <line start="599" end="611" speaker="sfx">gong</line>
-
   <line start="612" end="641" speaker="sfx">vacuum noise</line>
+
   <line start="612" end="641" speaker="sfx">stofzuigergeluid</line>
-
   <line start="641" end="651" speaker="sfx">pop</line>
+
   <line start="641" end="651" speaker="sfx">plop</line>
-
   <line start="651" end="664" speaker="panpan" sfx="sfx">bouncing noise</line>
+
   <line start="651" end="664" speaker="panpan" sfx="sfx">stuiter geluid</line>
-
   <line start="670" end="690" speaker="oneup">Watch me while I do work!</line>
+
   <line start="670" end="690" speaker="oneup">Kijk naar mij terwijl ik wel werk!</line>
-
   <line start="691" end="739" speaker="oneup">Why, just today, I'm thankful for Pan Pan's epiglottis!</line>
+
   <line start="691" end="739" speaker="oneup">Vandaag ben ik dankvol voor Pan-Pan's strotklepje!</line>
-
   <line start="740" end="772" speaker="stinkoman">Oh, NOW I get it! Like this!</line>
+
   <line start="740" end="772" speaker="stinkoman">Oh, NU begrijp ik het! Zoals dit!</line>
-
   <line start="773" end="776" speaker="stinkoman">Buy! <span style="visibility:hidden">Sell! Buy! Sell! Buy! Sell!</span></line>
+
   <line start="773" end="776" speaker="stinkoman">Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
-
   <line start="777" end="781" speaker="stinkoman">Buy! Sell! <span style="visibility:hidden">Buy! Sell! Buy! Sell!</span></line>
+
   <line start="777" end="781" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
-
   <line start="782" end="786" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! <span style="visibility:hidden">Sell! Buy! Sell!</span></line>
+
   <line start="782" end="786" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
-
   <line start="787" end="792" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! Sell! <span style="visibility:hidden">Buy! Sell!</span></line>
+
   <line start="787" end="792" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen!</span></line>
-
   <line start="793" end="797" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! Sell! Buy! <span style="visibility:hidden">Sell!</span></line>
+
   <line start="793" end="797" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen!</span></line>
-
   <line start="798" end="803" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! Sell! Buy! Sell!</line>
+
   <line start="798" end="803" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</line>
   <line start="804" end="822" speaker="stinkoman">Uhhh...</line>
   <line start="804" end="822" speaker="stinkoman">Uhhh...</line>
-
   <line start="823" end="858" speaker="oneup">No, no, no. THAT'S not i-hi-hi-hi-hi-hit!</line>
+
   <line start="823" end="858" speaker="oneup">Nee, nee, nee, nee. DAT het is nie-hie-hie-hie-hie-hiet!</line>
-
   <line start="862" end="904" speaker="oneup">I'm thankful for the Cheatball spinning profusely on my head!</line>
+
   <line start="862" end="904" speaker="oneup">Ik ben dankbaar voor the Cheatball die op mijn hoofd draait!</line>
-
   <line start="905" end="942" speaker="stinkoman">Oh yeah! Now I REALLY got it! Like this!</line>
+
   <line start="905" end="942" speaker="stinkoman"> Oh ja! Nu begrijp ik het ECHT! Zoals dit!</line>
-
   <line start="943" end="948" speaker="sfx">spinning noise</line>
+
   <line start="943" end="948" speaker="sfx">draaigeluid</line>
-
   <line start="949" end="974" speaker="stinkoman" sfx="sfx">muffled talking</line>
+
   <line start="949" end="974" speaker="stinkoman" sfx="sfx">gemompeld gepraat</line>
-
   <line start="975" end="997" speaker="oneup">That's not it, either!</line>
+
   <line start="975" end="997" speaker="oneup">Dat is het ook niet!</line>
-
   <line start="998" end="1013" speaker="stinkoman">Say WHAT?</line>
+
   <line start="998" end="1013" speaker="stinkoman">Wat?</line>
-
   <line start="1018" end="1042" speaker="oneup">People give thanks for things like</line>
+
   <line start="1018" end="1042" speaker="oneup">Mensen geven dank voor dingen zoals</line>
-
   <line start="1043" end="1056" speaker="oneup">favorite food, <span style="visibility:hidden">spiced bun, frozen bake, and all that, and all that.</span></line>
+
   <line start="1043" end="1056" speaker="oneup">favoriet eten, <span style="visibility:hidden">gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
-
   <line start="1057" end="1070" speaker="oneup">favorite food, spiced bun, <span style="visibility:hidden">frozen bake, and all that, and all that.</span></line>
+
   <line start="1057" end="1070" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, <span style="visibility:hidden">bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
-
   <line start="1071" end="1082" speaker="oneup">favorite food, spiced bun, frozen bake, <span style="visibility:hidden">and all that, and all that.</span></line>
+
   <line start="1071" end="1082" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, <span style="visibility:hidden">en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
-
   <line start="1083" end="1091" speaker="oneup">favorite food, spiced bun, frozen bake, and all that, <span style="visibility:hidden">and all that.</span></line>
+
   <line start="1083" end="1091" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, <span style="visibility:hidden">en dat allemaal.</span></line>
-
   <line start="1092" end="1103" speaker="oneup">favorite food, spiced bun, frozen bake, and all that, and all that.</line>
+
   <line start="1092" end="1103" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</line>
   <line start="1104" end="1124" speaker="stinkoman">Man, oh, man-o!</line>
   <line start="1104" end="1124" speaker="stinkoman">Man, oh, man-o!</line>
-
   <line start="1125" end="1173" speaker="stinkoman">Who would've thought that giving thanks was such a formidable challenge?</line>
+
   <line start="1125" end="1173" speaker="stinkoman">Wie zou gedacht hebben dat dank geven zo'n formidabele uitdaging was?</line>
-
   <line start="1174" end="1193" speaker="stinkoman">Hey wait, that's it!</line>
+
   <line start="1174" end="1193" speaker="stinkoman">Wacht eens even, dat is het!</line>
-
   <line start="1194" end="1211"><stinkoman>Whoooaaa, <span style="visibility:hidden">making small rocks float up off the GRRROOOOOUUUUUUUUND!</span></stinkoman><sfx>Stinkoman game theme</sfx></line>
+
   <line start="1194" end="1211"><stinkoman>Whoooaaa, <span style="visibility:hidden">kleine stenen laten vliegen boven de GROND...</span></stinkoman><sfx>Stinkoman game muziek</sfx></line>
-
   <line start="1212" end="1283"><stinkoman>Whoooaaa, making small rocks float up off the GRRROOOOOUUUUUUUUND!</stinkoman><sfx>Stinkoman game theme</sfx></line>
+
   <line start="1212" end="1283"><stinkoman>Whoooaaa, kleine stenen laten vliegen boven de GROND...</stinkoman><sfx>Stinkoman game muziek</sfx></line>
   <line start="1284" end="1292" speaker="sfx">ding</line>
   <line start="1284" end="1292" speaker="sfx">ding</line>
-
   <line start="1293" end="1327" speaker="stinkoman">I'm thankful that my hat is wearing a belt!</line>
+
   <line start="1293" end="1327" speaker="stinkoman">Ik ben dankbaar dat mijn hoed een riem draagt!</line>
-
   <line start="1328" end="1382" speaker="oneup">Great job, Stinkoman! You got the Green Crystal Shard!</line>
+
   <line start="1328" end="1382" speaker="oneup">Goed gedaan, Stinkoman! Je hebt nu de Groene Kristallen Scherf!</line>
-
   <line start="1383" end="1434" speaker="oneup">Will we ever find all the colors before the bad guy?</line>
+
   <line start="1383" end="1434" speaker="oneup">Zullen we alle kleuren vinden voor de slechterik dat doet?</line>
-
   <line start="1435" end="1470" speaker="sfx">evil laughter</line>
+
   <line start="1435" end="1470" speaker="sfx">kwaadaardige lach</line>
   <line start="1471" end="1481" speaker="sfx">shing!</line>
   <line start="1471" end="1481" speaker="sfx">shing!</line>
-
   <line start="1482" end="1526" speaker="other">Be sure and tune in for tomorrow's exciting episode of...</line>
+
   <line start="1482" end="1526" speaker="other">Kijk morgen zeker weer naar een spannende aflevering van...</line>
-
   <line start="1527" end="1570" speaker="other">"Stinkoman and the Challenge of the Crystal Shards"!</line>
+
   <line start="1527" end="1570" speaker="other">"Stinkoman en de Uitdaging van de Kristallen Scherven"!</line>
-
   <line start="1571" end="1574" speaker="stinkoman">Buy! <span style="visibility:hidden">Sell! Buy! Sell! Buy!</span></line>
+
   <line start="1571" end="1574" speaker="stinkoman">Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen!</span></line>
-
   <line start="1574" end="1577" speaker="stinkoman">Buy! Sell! <span style="visibility:hidden">Buy! Sell! Buy!</span></line>
+
   <line start="1574" end="1577" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen! Kopen!</span></line>
-
   <line start="1578" end="1582" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! <span style="visibility:hidden">Sell! Buy!</span></line>
+
   <line start="1578" end="1582" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen!</span></line>
-
   <line start="1583" end="1588" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! Sell! <span style="visibility:hidden">Buy!</span></line>
+
   <line start="1583" end="1588" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen!</span></line>
-
   <line start="1589" end="1594" speaker="stinkoman">Buy! Sell! Buy! Sell! Buy!</line>
+
   <line start="1589" end="1594" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen!</line>
-
   <line start="1595" end="1604" speaker="other">Or... <span style="visibility:hidden">maybe don't.</span></line>
+
   <line start="1595" end="1604" speaker="other">Of... <span style="visibility:hidden">misschien toch niet.</span></line>
-
   <line start="1605" end="1617" speaker="other">Or... maybe don't.</line>
+
   <line start="1605" end="1617" speaker="other">Of... misschien toch niet.</line>
   <line start="1618" end="1625" speaker="sfx">gong</line>
   <line start="1618" end="1625" speaker="sfx">gong</line>
</transcript>
</transcript>
</pre>
</pre>

Current revision as of 18:34, 6 December 2008

Subtitles logo These are the Dutch subtitles for TWenty THANXty Six. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="en-us" file="stinkoturkey.swf" width="550" height="400">
 <line start="24" end="30" speaker="stinkoman">Heer. <span style="visibility:hidden">Ah! Heejee. Goe? Ah!</span></line>
 <line start="31" end="38" speaker="stinkoman">Heer. Ah! <span style="visibility:hidden">Heejee. Goe? Ah!</span></line>
 <line start="39" end="48" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. <span style="visibility:hidden">Goe? Ah!</span></line>
 <line start="49" end="56" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? <span style="visibility:hidden">Ah!</span></line>
 <line start="57" end="69" speaker="stinkoman">Heer. Ah! Heejee. Goe? Ah!</line>
 <line start="70" end="113" speaker="oneup">Hee, Stinkoman, wat denk je dat je aan het doen bent?</line>
 <line start="114" end="151" speaker="stinkoman">Ga weg, ik ben iets aan het doen!</line>
 <line start="152" end="161" speaker="oneup" sfx="sfx">bloos</line>
 <line start="162" end="179" speaker="oneup">Um, ja. <span style="visibility:hidden">Maar wat is het dat je aan het doen bent?</span></line>
 <line start="180" end="205" speaker="oneup">Um, ja. Maar wat is het dat je aan het doen bent?</line>
 <line start="206" end="243" speaker="stinkoman">Kun je dat niet zien mijn vriend? Ik geef dank!</line>
 <line start="244" end="252" speaker="sfx">shing!</line>
 <line start="253" end="262" speaker="oneup">Oh... <span style="visibility:hidden">omdat het er uit ziet alsof je een tractor aan het bouwen bent!</span></line>
 <line start="263" end="301" speaker="oneup">Oh... omdat het er uit ziet alsof je een tractor aan het bouwen bent!</line>
 <line start="302" end="319" speaker="stinkoman">Alsof jij zoveel weet!</line>
 <line start="320" end="349" speaker="stinkoman">Kijk nu hoe ik dank geef aan deze kroppen!</line>
 <line start="350" end="362" speaker="sfx">geluid</line>
 <line start="363" end="373" speaker="sfx">ding</line>
 <line start="374" end="379" speaker="stinkoman">Ha!</line>
 <line start="380" end="389" speaker="sfx">draaigeluid</line>
 <line start="390" end="397" speaker="stinkoman">Ha!</line>
 <line start="398" end="404" speaker="sfx">bonk</line>
 <line start="405" end="433" speaker="sfx">tractor start</line>
 <line start="434" end="460" speaker="oneup">Dat is niet hoe je dank gee-he-he-he-heeft!</line>
 <line start="461" end="469" speaker="oneup" sfx="sfx">bloos</line>
 <line start="470" end="502" speaker="stinkoman">Oh ja, praat-tegen-mij-extraordinaire?</line>
 <line start="503" end="518" speaker="stinkoman">Als jij zo slim bent,</line>
 <line start="519" end="569" speaker="stinkoman">waarom laat jij mij niet zien hoe je dank geeft zonder het gebruik van boerderijgereedschap?</line>
 <line start="570" end="598" speaker="oneup">Okee. Pan Pan?</line>
 <line start="599" end="611" speaker="sfx">gong</line>
 <line start="612" end="641" speaker="sfx">stofzuigergeluid</line>
 <line start="641" end="651" speaker="sfx">plop</line>
 <line start="651" end="664" speaker="panpan" sfx="sfx">stuiter geluid</line>
 <line start="670" end="690" speaker="oneup">Kijk naar mij terwijl ik wel werk!</line>
 <line start="691" end="739" speaker="oneup">Vandaag ben ik dankvol voor Pan-Pan's strotklepje!</line>
 <line start="740" end="772" speaker="stinkoman">Oh, NU begrijp ik het! Zoals dit!</line>
 <line start="773" end="776" speaker="stinkoman">Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
 <line start="777" end="781" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
 <line start="782" end="786" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen!</span></line>
 <line start="787" end="792" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen!</span></line>
 <line start="793" end="797" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen!</span></line>
 <line start="798" end="803" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen!</line>
 <line start="804" end="822" speaker="stinkoman">Uhhh...</line>
 <line start="823" end="858" speaker="oneup">Nee, nee, nee, nee. DAT het is nie-hie-hie-hie-hie-hiet!</line>
 <line start="862" end="904" speaker="oneup">Ik ben dankbaar voor the Cheatball die op mijn hoofd draait!</line>
 <line start="905" end="942" speaker="stinkoman"> Oh ja! Nu begrijp ik het ECHT! Zoals dit!</line>
 <line start="943" end="948" speaker="sfx">draaigeluid</line>
 <line start="949" end="974" speaker="stinkoman" sfx="sfx">gemompeld gepraat</line>
 <line start="975" end="997" speaker="oneup">Dat is het ook niet!</line>
 <line start="998" end="1013" speaker="stinkoman">Wat?</line>
 <line start="1018" end="1042" speaker="oneup">Mensen geven dank voor dingen zoals</line>
 <line start="1043" end="1056" speaker="oneup">favoriet eten, <span style="visibility:hidden">gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
 <line start="1057" end="1070" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, <span style="visibility:hidden">bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
 <line start="1071" end="1082" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, <span style="visibility:hidden">en dat allemaal, en dat allemaal.</span></line>
 <line start="1083" end="1091" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, <span style="visibility:hidden">en dat allemaal.</span></line>
 <line start="1092" end="1103" speaker="oneup">favoriet eten, gekruide broodjes, bevroren gebakjes, en dat allemaal, en dat allemaal.</line>
 <line start="1104" end="1124" speaker="stinkoman">Man, oh, man-o!</line>
 <line start="1125" end="1173" speaker="stinkoman">Wie zou gedacht hebben dat dank geven zo'n formidabele uitdaging was?</line>
 <line start="1174" end="1193" speaker="stinkoman">Wacht eens even, dat is het!</line>
 <line start="1194" end="1211"><stinkoman>Whoooaaa, <span style="visibility:hidden">kleine stenen laten vliegen boven de GROND...</span></stinkoman><sfx>Stinkoman game muziek</sfx></line>
 <line start="1212" end="1283"><stinkoman>Whoooaaa, kleine stenen laten vliegen boven de GROND...</stinkoman><sfx>Stinkoman game muziek</sfx></line>
 <line start="1284" end="1292" speaker="sfx">ding</line>
 <line start="1293" end="1327" speaker="stinkoman">Ik ben dankbaar dat mijn hoed een riem draagt!</line>
 <line start="1328" end="1382" speaker="oneup">Goed gedaan, Stinkoman! Je hebt nu de Groene Kristallen Scherf!</line>
 <line start="1383" end="1434" speaker="oneup">Zullen we alle kleuren vinden voor de slechterik dat doet?</line>
 <line start="1435" end="1470" speaker="sfx">kwaadaardige lach</line>
 <line start="1471" end="1481" speaker="sfx">shing!</line>
 <line start="1482" end="1526" speaker="other">Kijk morgen zeker weer naar een spannende aflevering van...</line>
 <line start="1527" end="1570" speaker="other">"Stinkoman en de Uitdaging van de Kristallen Scherven"!</line>
 <line start="1571" end="1574" speaker="stinkoman">Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen!</span></line>
 <line start="1574" end="1577" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen! Verkopen! Kopen!</span></line>
 <line start="1578" end="1582" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! <span style="visibility:hidden">Verkopen! Kopen!</span></line>
 <line start="1583" end="1588" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! <span style="visibility:hidden">Kopen!</span></line>
 <line start="1589" end="1594" speaker="stinkoman">Kopen! Verkopen! Kopen! Verkopen! Kopen!</line>
 <line start="1595" end="1604" speaker="other">Of... <span style="visibility:hidden">misschien toch niet.</span></line>
 <line start="1605" end="1617" speaker="other">Of... misschien toch niet.</line>
 <line start="1618" end="1625" speaker="sfx">gong</line>
</transcript>
Personal tools