Subtitles:sbemail37/tr

From Homestar Runner Wiki

Revision as of 16:47, 2 August 2012 by 85.108.130.93 (Talk)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Turkish subtitles for dullard. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <transcript xml:lang="en-us" width="550" height="400">
  <line start="15" end="45" speaker="strongbad">Mmmmm... taze emails...</line>
  <line start="58" end="115" speaker="strongbad">"Strong Bad, ofisin salağıyla nasıl anlaşabilirim? Jason"</line>
  <line start="120" end="173" speaker="strongbad">Bana uğramana sevindim, Jason. Ofisin salağı akıllı bir düşmandır.</line>
  <line start="175" end="226" speaker="strongbad">Fakat onu yenmenin birçok yolu var. Benim test edip onayladığım birkaç metot var.</line>
  <line start="268" end="297" speaker="homestar">Hey dostum, naber? İyi misin kötü müsün...?</line>
  <line start="298" end="346" speaker="strongbad">Oh! He he! Evet, evet, evet... Ah, yok hayır, hala burdayım, evet.</line>
  <line start="347" end="402" speaker="strongbad">Sıkı çalışma. Bütün sabah sinerjileniyorum...</line>
  <line start="410" end="445" speaker="strongbad">Şu anda konuşacak durumda değilim, dostum.</line>
  <line start="455" end="510" speaker="strongbad">Doğru... Evet... Çoklu görev...</line>
  <line start="530" end="570" speaker="homestar">İkincisini bitireyim de, biliyorsun, smoothie ,</line>
  <line start="571" end="653" speaker="homestar">ve sonra spora giderim, sonra da üç set gibi tekrar yaparım, ve sonra da...</line>
  <line start="654" end="665" speaker="strongbad">Pşşşş!</line>
  <line start="695" end="736" speaker="homestar">Eveet... Şimdi daha ne kadar oturacaksın?</line>
  <line start="763" end="818" speaker="homestar">Şey, Popular Reality Show'un dün geceki bölümünü yakaladın mı?</line>
  <line start="819" end="865" speaker="homestar">Evet mi? Hayır mı? Güzel bölümü kaçırdın, dostum, güzel bölümü kaçırdın!</line>
  <line start="866" end="945" speaker="homestar">Millete sağlı sollu vuruyorlardı, ondan sonra, birkaç kişi tekme yedi, ee, diyorum ki, yani...</line>
  <line start="946" end="978" speaker="homestar">seyretmeliydin. Kesinlikle seyretmeliydin.</line>
  <line start="979" end="1042" speaker="homestar">Seyretmeliy-din. Diyorum ki, bir süre bunu konuşacaklar.</line>
  <line start="1043" end="1075" speaker="homestar">Yani, bunun hakkında bir süre konuşucam...</line>
  <line start="1088" end="1128" speaker="homestar">Ah, süper, sanırım şimdi seyredeceksin...</line>
  <line start="1129" end="1150" speaker="homestar">Ah, tamam dostum... Daha sonra...</line>
  <line start="1161" end="1175" speaker="homestar">Olur...</line>
  <line start="1210" end="1222" speaker="homestar">Bildiğim sonraki şey, muhasebeden Fredrickson yanıma geliyor,</line>
  <line start="1223" end="1228">
   <homestar>Bildiğim sonraki şey, muhasebeden Fredrickson yanıma geliyor,</homestar>
   <strongbad>Evet.</strongbad>
  </line>
  <line start="1229" end="1250" speaker="homestar">Bildiğim sonraki şey, muhasebeden Fredrickson yanıma geliyor,</line>
  <line start="1251" end="1256" speaker="homestar">sırama bu şeyi koyuyor, ben de,</line>
  <line start="1257" end="1262">
   <homestar>sırama bu şeyi koyuyor, ben de,</homestar>
   <strongbad>Eveet.</strongbad>
  </line>
  <line start="1263" end="1271" speaker="homestar">sırama bu şeyi koyuyor, ben de,</line>
  <line start="1272" end="1287" speaker="homestar">"Hey dostum, posta odası şu tarafta," bilirsin,</line>
  <line start="1288" end="1298">
   <homestar>"Hey dostum, posta odası şu tarafta," bilirsin,</homestar>
   <strongbad>Ah evet.</strongbad>
  </line>
  <line start="1299" end="1308" speaker="homestar">"Hey dostum, posta odası şu tarafta," bilirsin,</line>
  <line start="1309" end="1323" speaker="homestar">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</line>
  <line start="1324" end="1329">
   <homestar>ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</homestar>
   <strongbad>Evet...</strongbad>
  </line>
  <line start="1330" end="1346" speaker="homestar">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</line>
  <line start="1347" end="1351">
   <homestar>ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</homestar>
   <strongbad>Evet...</strongbad>
  </line>
  <line start="1376" end="1388">
   <homestar><span style="visibility:hidden">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</span></homestar>
   <strongbad>Evet...</strongbad>
  </line>
  <line start="1409" end="1423">
   <homestar><span style="visibility:hidden">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</span></homestar>
   <strongbad>Ah evet...</strongbad>
  </line>
  <line start="1446" end="1455">
   <homestar><span style="visibility:hidden">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</span></homestar>
   <strongbad>Evet...</strongbad>
  </line>
  <line start="1472" end="1485">
   <homestar><span style="visibility:hidden">ben de bir not dağıttım, şey, herkese.</span></homestar>
   <strongbad>Mmhmm...</strongbad>
  </line>
  <line start="1491" end="1526" speaker="strongbad">İşte gördün, Jason. Bu yollardan biri işe yaramalı.</line>
  <line start="1528" end="1574" speaker="strongbad">Yine de her gün yemek odası buzdolabında öğle yemeğini çalmaktan birşey olmaz.</line>
  <line start="1583" end="1612" speaker="strongbad">Mmmmm... Hot Pockets.</line>
  <line start="1612" end="1625" speaker="thepaper">Preeeeow!</line>
</transcript>
Personal tools