HRWiki:Sandbox

From Homestar Runner Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
hewo, imma no-awmed whitey! Don't fowget the tapesicle!<BR>
hewo, imma no-awmed whitey! Don't fowget the tapesicle!<BR>
it's time for tasteball
it's time for tasteball
 +
Oh, cwap. Tasteball alweady?
 +
 +
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 +
"...................................................................................................."
 +
"..............................................................................+W#*.................."
 +
"...................................................*WWW:.....+W@:....*W#+.....+WWWW+................"
 +
".....................................................WW:....:WWW#....*WWW@:...+WWWWW:..............."
 +
".....................................................WW:....#@:WW:...*WWWW#...+W@.*W*..............."
 +
".....................................................@W:...+W+.*W*...*W*.@W...+W@.*W+..............."
 +
".....................................................#W:...##..*W#...*W*.#@...+WWWW@:..............."
 +
".....................................................#W....W*..*W*...*W**W+...+WWW@:................"
 +
"............................::::::...................#W....@#..@W:...*WW@+....+W:*@:................"
 +
"............................:++++::..............:*..@#....*W**W#....*#W@.....+W:.W*................"
 +
"........................:+++*******++............+W**W*.....@WW@:....**#W*....+W.*W#................"
 +
"......................:+++++++++++++*++:..........#WW@......:@W:.....**:WW:...+WWWW+................"
 +
"....................:+++++++++++++++++++:.........:@W:...............**.#W*...+@#*.................."
 +
"...................+++++++++++++++++++++++:.............................:WW:........................"
 +
"..................+++++++++++++++++++++++++:.............................*#:........................"
 +
"................:+++++++++++++++++++++++++*+:......................................................."
 +
"................+++++++++++++++++++++++++***........................................................"
 +
"...............:++++++++++++++++++++++++**.:+......................................................."
 +
"..............:+++++++++++++++++++++++++*.,,+......................................................."
 +
"..............+++++++++++++++++++++++++*.,,,.:......................................................"
 +
".............:++++++++++++++++++++++++*.,,,,,::......................................:++++++:......."
 +
".............++++++++++++++++++++++++*. ,,,,,,::...................................:*#######*+......"
 +
".............+++++++++++++++++++++++*.  ,,,,,,++.................................:*###########+....."
 +
"............:++++++++++++++++++++++*.  ,,,,,,:+......................:+:.......:##############:...."
 +
"............++++++++++++++++++++++*.    ,,,,,,.:.....................:###*+:::::###############*:..."
 +
"............+++++++++++++++++++++*.      ,...,,.....................:*#######**#################+..."
 +
"............++++++++++++++++++++*.      .:::.,.....................:###########################+..."
 +
"............+++++++++++++++++++*. ,..,  ,:.  :,......................*#########################+:..."
 +
"...........:++++++++++++++++++*. .::::, ,:.  :.......................:*######################*:....."
 +
"..........:**+++++++++++++++*+, ,:.  ..  :: .:,:......................:*################*++:........"
 +
".........+#**++++++++++++++*+,  ,:,  .:  ,:::,,:........................:*#########*++::............"
 +
".......:*#***+++++++++++++*+,  ,::,,:. ,,,,, .:..........................*######*:................."
 +
"......:*#****++++++++++++*:,    ,::::, ,,,,, :..........................:######+..................."
 +
".....:********++++++++++*.        ,.,  ,,,,,,:..........................*#####+...................."
 +
"....:*********+++++++++*:              ,,,,,,+.........................:#####*....................."
 +
"...:**********+++++++***,              ,,,, :+........................:*#####:....................."
 +
"..:************+++++**#.                ,,,,,*:........................+#####*......................"
 +
"..*************++****#:                ,,,, :+........................:######:......................"
 +
".*******************#+                ,,, .*:........................+######......................."
 +
"+#*****************#+,                ,,,,,*:........................:######+......................."
 +
"#*****************#*                  ,, ,*:.........................+######:......................."
 +
"*****************##*.                ,, .+:.........................:######*........................"
 +
"****************#*:**:,              ,:+...........................*######:........................"
 +
"***************#+..:+**:,          ,.++...........................:#######........................."
 +
"*************##+.....:+*+:,,    ,.:++:............................+######+........................."
 +
"************#*:........:+**++::+++++:.............................:#######:........................."
 +
"**********##*:..........:#######+:................................*######*.........................."
 +
"*********#*:............:#######+................................:#######+.........................."
 +
"*******#*+:.............:#######*................................*#######:.........................."
 +
"*****##+:...............*#######*...............................:#######*..........................."
 +
"*####*:.................*#######*...............................*#######:..........................."
 +
"###+:...................*#######*..............................:########:..........................."
 +
":.......................*########:.............................*#######+............................"
 +
".......................+#########*:..::::***************##############*:............................"
 +
".......................+#########********#############################+............................."
 +
".......................+##############################################:............................."
 +
".......................+#############################################*.............................."
 +
".......................+#############################################+.............................."
 +
".......................+#############################################:.............................."
 +
".......................*##########################################*:................................"
 +
"......................:*####################################*+:.:+::................................"
 +
"......................:#################################*+::........................................"
 +
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</math>

Revision as of 12:41, 9 December 2009

hewo, imma no-awmed whitey! Don't fowget the tapesicle!
it's time for tasteball Oh, cwap. Tasteball alweady?

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "...................................................................................................." "..............................................................................+W#*.................." "...................................................*WWW:.....+W@:....*W#+.....+WWWW+................" ".....................................................WW:....:WWW#....*WWW@:...+WWWWW:..............." ".....................................................WW:....#@:WW:...*WWWW#...+W@.*W*..............." ".....................................................@W:...+W+.*W*...*W*.@W...+W@.*W+..............." ".....................................................#W:...##..*W#...*W*.#@...+WWWW@:..............." ".....................................................#W....W*..*W*...*W**W+...+WWW@:................" "............................::::::...................#W....@#..@W:...*WW@+....+W:*@:................" "............................:++++::..............:*..@#....*W**W#....*#W@.....+W:.W*................" "........................:+++*******++............+W**W*.....@WW@:....**#W*....+W.*W#................" "......................:+++++++++++++*++:..........#WW@......:@W:.....**:WW:...+WWWW+................" "....................:+++++++++++++++++++:.........:@W:...............**.#W*...+@#*.................." "...................+++++++++++++++++++++++:.............................:WW:........................" "..................+++++++++++++++++++++++++:.............................*#:........................" "................:+++++++++++++++++++++++++*+:......................................................." "................+++++++++++++++++++++++++***........................................................" "...............:++++++++++++++++++++++++**.:+......................................................." "..............:+++++++++++++++++++++++++*.,,+......................................................." "..............+++++++++++++++++++++++++*.,,,.:......................................................" ".............:++++++++++++++++++++++++*.,,,,,::......................................:++++++:......." ".............++++++++++++++++++++++++*. ,,,,,,::...................................:*#######*+......" ".............+++++++++++++++++++++++*. ,,,,,,++.................................:*###########+....." "............:++++++++++++++++++++++*. ,,,,,,:+......................:+:.......:##############:...." "............++++++++++++++++++++++*. ,,,,,,.:.....................:###*+:::::###############*:..." "............+++++++++++++++++++++*. ,...,,.....................:*#######**#################+..." "............++++++++++++++++++++*. .:::.,.....................:###########################+..." "............+++++++++++++++++++*. ,.., ,:.  :,......................*#########################+:..." "...........:++++++++++++++++++*. .::::, ,:.  :.......................:*######################*:....." "..........:**+++++++++++++++*+, ,:. ..  :: .:,:......................:*################*++:........" ".........+#**++++++++++++++*+, ,:, .: ,:::,,:........................:*#########*++::............" ".......:*#***+++++++++++++*+, ,::,,:. ,,,,, .:..........................*######*:................." "......:*#****++++++++++++*:, ,::::, ,,,,, :..........................:######+..................." ".....:********++++++++++*. ,., ,,,,,,:..........................*#####+...................." "....:*********+++++++++*: ,,,,,,+.........................:#####*....................." "...:**********+++++++***, ,,,, :+........................:*#####:....................." "..:************+++++**#. ,,,,,*:........................+#####*......................" "..*************++****#: ,,,, :+........................:######:......................" ".*******************#+ ,,, .*:........................+######......................." "+#*****************#+, ,,,,,*:........................:######+......................." "#*****************#* ,, ,*:.........................+######:......................." "*****************##*. ,, .+:.........................:######*........................" "****************#*:**:, ,:+...........................*######:........................" "***************#+..:+**:, ,.++...........................:#######........................." "*************##+.....:+*+:,, ,.:++:............................+######+........................." "************#*:........:+**++::+++++:.............................:#######:........................." "**********##*:..........:#######+:................................*######*.........................." "*********#*:............:#######+................................:#######+.........................." "*******#*+:.............:#######*................................*#######:.........................." "*****##+:...............*#######*...............................:#######*..........................." "*####*:.................*#######*...............................*#######:..........................." "###+:...................*#######*..............................:########:..........................." ":.......................*########:.............................*#######+............................" ".......................+#########*:..::::***************##############*:............................" ".......................+#########********#############################+............................." ".......................+##############################################:............................." ".......................+#############################################*.............................." ".......................+#############################################+.............................." ".......................+#############################################:.............................." ".......................*##########################################*:................................" "......................:*####################################*+:.:+::................................" "......................:#################################*+::........................................" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</math>

Personal tools